Antikorozní ochrana konstrukcí CREPEX
 
Český, patentovaný a atestovaný ochranný nátěr CREPEX :
» je založen na chemické reakci umožňující jehličkové ukotvení
   a pevnou vazbu s ošetřovaným povrchem
 

» účinně zastaví rozběhnutý proces na zkorodovaném povrchu 
» je vhodný jako prevence pro použití i na nezkorodované povrchy
» lze použít jak na kovové podklady (železo, ocel), 
   tak i na podklady nekovové (zinek, mosaz, měď...)
» finálně je možno použít dostupné nátěrové barvy (syntetické,
   epoxidové, akrylátové...) dle požadavků zákazníka

 
 
Základní nátěrový systém CREPEX s použitím běžně dostupných nátěrových barev v normálních podmínkách zajišťuje garanci 25 let.
 
Certifikáty:
             Posouzení životnosti
             Protokol o zkoušce 1
            ► Protokol o zkoušce 2