Reference

» ZF Automotive Czech s.r.o., Jablonec nad Nisou - dlouhodobě uzavřená "Partnerská dohoda spolupráce"
  
- zajišťujeme montáže ve výškách, údržbu a renovaci střech, renovace světlíků, výměnu skleněných kopilitů, čištění provozu...
» Preciosa  Ornela a.s., Desná - dlouhodobá spolupráce
   - zajišťujeme nátěry příhradových konstrukcí a rozvodů médií,
údržbu a renovaci střech, sanaci železobetonového stropu, zastřešení trafostanice... 
» Škoda Transportation a.s., Plzeň
  
- montáž permanentního záchytného systému Altirail firmy Vertic pro pracoviště montáže na střechách ve výrobní hale 1.3.2.
» DPM Brna a.s., Brno - Pisárky
  
- instalace permanentního záchytného systému Altirail firmy Vertic v nové montážní hale vozovny Pisárky
» ČEZ a.s., Teplárna Trmice
  
- zajištění jeřábové dráhy permanentním záchytným systémem Altiligne firmy Vertic, montáž kotevních bodů
» ARBOR s.r.o., Kutná Hora
  
- osazení konstrukce anténních nosičů a servisní plošiny na komín v provozu Sedlecký kaolin a.s., Sadov
» ČEZ a.s., Transformovny - Rozvodny
  
- montáže permanentního záchytného systému firmy Vertic pro zajištění bezpečné práce v prostoru transformovny - rozvodny
» Českomoravský cement a.s., závod Mokrá, závod Radotín
  
- zajištění jeřábových drah permanentním záchytným systémem Altiligne firmy Vertic pro bezpečný pohyb údržby provozu
» Pražská energetika a.s., Polygon – cvičné a výukové pracoviště PRE
   - instalace demontovatelných kotevních bodů ve výukovém pracovišti teplárny Malešice 
» Českomoravský beton a.s., závody Cheb, Rumburk, Pelhřimov, Kladno, Slaný
  
- zajištění žebříků na sila instalací permanentního záchytného systému Vertiligne firmy Vertic
» LEGO Production s.r.o., Kladno
  
- zajištění pracovního prostoru údržby instalací permanentního záchytného systému Batiligne firmy Vertic
» Českomoravský štěrk a.s., Kamenolom Luleč
  
- zajištění střechy permanentním záchytným systémem Batiligne firmy Vertic pro bezpečný pohyb údržby